De Koosje Kwakbol Wandeltocht

Hi,

Ik ben Koosje Kwakbol!
Ik heb een leuk lesidee ontwikkeld. De Koosje Kwalbol Wandeltocht! Tijdens deze tocht leren de kinderen de Oeteldonkse monumentjes kennen die overal in onze binnenstad zijn te vinden. Heb je zin om er met mij op uit te gaan? Je onder te dompelen in het Oeteldonkse op veilige afstand?

Je bent in beweging, je hebt onderweg iets te doen en je steekt nog eens wat op mijn Oeteldonk. Veel van de monumentjes die je onderweg tegenkomt zijn opgehangen aan een bijzonder verhaal.” Door op de knop “naar de Monumentjes” te klikken worden alle monumentjes kort toegelicht!

Ook vind je op deze pagina de wandelroute, de vragenlijst en een overzicht van de monumentjes waar jullie langs gaan lopen.

Download door middel van onderstaande knoppen de route en alle bijlages! Ben je wat minder bekend in de binnenstad? Dan zou ik zeker de Help pagina printen :-)

Hopelijk heb ik jullie enthousiast gemaakt en kom ik jullie tegen in onze mooie binnenstad!

Mochten jullie nog vragen hebben of kunnen we jullie met andere carnavals gerelateerde zaken helpen? Neem dan contact op met ons via: [email protected]

Wil je meer informatie over de monumentjes in Oeteldonk ? Klik op de knop Info!

De monumentjes van Oeteldonk!

Halve Peer

Hangend boven de Binnendieze aan de Molenstraat. Ontworpen en vervaardigd in opdracht van carnavalsvereniging “de Oetels” ter vervulling van hun aandeel in de gerechtelijke uitspraak om, samen met de Oeteldonksche Club van 1882, een beeld te vervaardigen als hommage aan het instituut “Peer vaan den Muggenheuvel”. Een opvallend monument met een knipoog, aangezien het voortkomt uit een (ludieke) onenigheid.

Monument Instituut Peer

Dit monument, dat een twee-eenheid en tegelijk ook een soort tegenhanger vormt met de eerder genoemde Halve Peer, is te vinden in de Sint Josephstraat, boven de Dieze bij de parkeergarage aan de rechterkant. De typische burgemeesterskleding die Peer vaan den Muggenheuvel draagt is hier opgehangen aan een kapstok. Het is een eerbetoon door de Oeteldonksche Club van 1882 aan alle personen die het ambt van burgervaojer van Oeteldonk hebben bekleed. Het monument is geplaatst als gevolg van een tegemoetkoming aan de gerechtelijke uitspraak om, tezamen met carnavalsvereniging de Oetels (zie “Halve Peer”) een monument op te richten.

Amadeiro XVI beeldje bij het station

Het beeld hangt tegen een pilaar aan de voorzijde van het Stationsplein als nagedachtenis aan deze Hoogheid die veel heeft betekend voor Oeteldonk. Op carnavalszondag hangt de Prins, als hommage, direct na aankomst op het Stationsplein voor Oeteldonk Centraol een boerenkoolkrans om het beeldje van zijn voorvader.

Deurknop stadhuis

Deze werd door Z.K.H. Prins Amadeiro XXIII aangeboden aan de gemeente ‘s-Hertogenbosch bij gelegenheid van diens afscheid. Op de knop staat, behalve het wapen van de stad in reliëf, het logo der Amadeiro’s. Dit is een vrij subtiele en niet vaak opgemerkte verwijzing naar Oeteldonk.

Stapsteen op perron 1 van Oeteldonk Centraol

Hier zet Prins Amadeiro zijn eerste stap op Oeteldonkse bodem, wanneer hij op carnavalszondag aankomt op Oeteldonk Centraol. De stapsteen wordt de week voorafgaand aan carnaval op zondag officieel geïnspecteerd door Peer vaan den Muggenheuvel en zo nodig nog eens extra blinkend schoongepoetst. Niets wordt aan het toeval overgelaten in het Pronkjuweel van Prins Amadeiro!

Monument Jan Somers

Een klein beeldje boven broodjeszaak ‘De Twee Beren’ op de hoek van het Burgemeester Loeffplein en de Marktstraat. Jan Somers was een zeer markante dirigent van de Komische Folkloristische Fanfare de Kikvorschen (tevens Hofkapel der Amadeiro’s, Prinsen van Oeteldonk).

Straatnaambord Amadeiroplein

Het plein voor de Nederlands Hervormde Kerk aan de Kerkstraat is door middel van dit bord omgedoopt tot “Amadeiroplein”.

Lantaarn Zusters van Orthenpoort/Gemintemuzejum

Deze zeer fraaie lantaarn werd aangeboden door René Hurks, lid van de Oeteldonksche Club van 1882, voor het feit dat Oeteldonk voor hem ieder jaar een lichtpunt was geweest.

Plaquette Wilhelminabrug

Deze plaquette uit 2003 herinnert aan de eerste aankomst van Peer vaan den Muggenheuvel tot den Bobberd, Burgervaojer vaan Oeteldonk, op 4 februari 1882.

Plaquette van de Oeteldonksche Club van 1882

Te vinden bij ‘t Lombardje. Deze plaquette is op 3 oktober 2003 onthuld vanwege het 11×11 jarig bestaan van de ‘Oeteldonksche Club van 1882’, ter herinnering aan het feit dat op die locatie op 1 oktober 1882 de Oeteldonksche Club werd opgericht in het toentertijd daar gelegen café Plaats Roijaal.

De Grafsteen van de steken

Bevindt zich in de Stallen van Café de Smidse. In 2000 zijn de steken van de Raod van XI ingeruild voor Hoge Hoeden van de Geminteraod. De Raod heeft de steken toen ritueel begraven in het Bossche Broek. In de Stallen is de grafsteen ingemetseld: ‘Hier leejt onze steek, ’n waorde vrind, zo is gezeet’.

Neij Oeteldonks Peil

Dit monument is te vinden bij de Grote Hekel, gehangen boven en onder de Dieze. Onthuld door Z.K.H. Prins Amadeiro XXIII in 1993 als dank voor zijn bijdrage om de restauratie van de Binnendieze te verwezelijken en om het elfde regeringsjaar van Z.K.H.Prins Amadeiro XXIII luister bij te zetten. Het was dat jaar ook het 111e jaar van het bestaan van Oeteldonk en in het 10x11e jaar van het bestaan van de dynastie der Amadeiro’s, genoeg reden dus om een monument aan te bieden!

Stêên of Fêêm

Op initiatief van de organisatoren van de Worstenbrôôdwee (dat door Café Lalalaa en Plaats Royaal sinds 2008 wordt georganiseerd de donderdag vóór carnaval) zijn er inmiddels meerdere “Stenen of feem” onthuld welke een vaste plek krijgen tussen de tegels die samen de Ridderstraat vormen. Inmiddels liggen er dus meerdere, elke steen kan gezien worden als eerbetoon aan personen, organisaties of figuren die een belangrijke rol spelen in Oeteldonk. Zo is er onder andere een eerbetoon aan de (rol van) Minister President van de Oeteldonksche Club van 1882, de vrijwilligers van diezelfde club en de ordenaorissen.