De geschiedenis

Oeteldonk heeft een rijke historie die in 1882 begon. Maar carnaval wordt in ‘s-Hertogenbosch al veel langer gevierd. Het feest dat wij nu kennen als carnaval bestaat al sinds de Middeleeuwen, alhoewel deze naam pas sinds de zeventiende eeuw voor het feest wordt gebruikt.

Het carnavalsfeest zoals de normale burger dat vierde, liep vaak uit de hand. Er was sprake van buitensporige openbare dronkenschap en vechtpartijen. Tegen deze misstanden kwam in ‘s-Hertogenbosch eind negentiende eeuw veel verzet. Een herhaaldelijk verzoek aan de gemeente om het feest te verbieden strandde. Toen in 1881 ook de geestelijkheid, bisschop Mgr. A. Godschalk, zich er zich mee bemoeide, was dat aanleiding voor enkele Bosschenaren om maatregelen te nemen ter bescherming van het volksfeest. Enkele carnavalsminnende jongeren kwamen bijeen in café Plaats Roijaal (Place Royale).. Daar smeedden zij een plan waarin iedereen zich zou kunnen vinden. Het doel was om carnaval voor ’s-Hertogenbosch te behouden en het idee was om dat te doen door het carnavalsfeest te veredelen, door er allerlei nieuwe elementen aan toe te voegen. Zij bedachten de formule van Oeteldonk.

De stad ‘s-Hertogenbosch zou voor drie dagen worden omgedoopt in het boerendorp Oeteldonk. Iedere inwoner van de stad werd dan boer of durske en aan het hoofd van de gemeente zou een burgervaojer komen te staan. Deze burgervaojer (Peer van den Muggenheuvel) werd in 1882 voor het eerst groots ingehaald. Op 1 oktober 1882 werd de Oeteldonksche Club opgericht. Op 5 februari 1883) voegde men een nieuw element toe, namelijk het bezoek van ‘Z.K.H. Prins Amadeiro. Een grote optocht met praalwagens begeleidde hem bij zijn intocht. Dit gebruik is tot op de dag van vandaag niet echt veranderd.

Oeteldonk was meteen een groot succes. De eerste optocht (op maandag 6 februari 1882), toen dus nog zonder Prins Amadeiro, trok meteen al 28.000 bezoekers. In de jaren daarna kwamen al mensen vanuit heel het land om het feest in Oeteldonk mee te vieren. Er werden zelfs vanaf 1884 speciale nachttreinen ingezet.

Gedurende de Eerste en de Tweede Wereldoorlog leefde Oeteldonk soms tussen hoop en vrees. Maar gelukkig vond In 1946 vond weer een optocht plaats. Oeteldonk is vanaf dat moment tot vandaag de dag een springlevend dorp, met heel veel vrijwilligers en veel enthousiaste boeren en durskes, die elk jaar weer het bezoek van de Hoogheid tot een waar volksfeest weten te maken. Een feest dat de Bosschenaren werkelijk in het bloed zit: de lange, kleurrijke geschiedenis van Oeteldonk is daar het bewijs van!

Kies je groep!

Selecteer de groep waarvan jij de lesformulieren over het onderwerp de geschiedenis van Oeteldonk wilt inzien.

Groep
1-2-3

Groep
4-5-6

Groep
7-8