Uitleg voor de Juf of Meester

Hoi,

Ik ben Koosje Kwakbol en ik heet je welkom op het educatieve carnavalsplatform voor juffen, meesters en pedagogisch medewerkers van kinderen in het basisonderwijs in ‘s-Hertogenbosch.

Het Scholenproject is een initiatief van de Oeteldonksche Club van 1882, met name gericht op leerlingen in het basisonderwijs, en valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Jeugdzaken.

Op het juf en meester deel van deze website vind je voor 11 typisch Oeteldonkse thema’s inhoudelijke uitleg en de bijbehorende lesformulieren. Ook de leskisten zijn ondersteunend voor het lesmateriaal. De lesformulieren zijn opgesteld aan de hand van de kerndoelen voor de onder-, midden en bovenbouw van het basisonderwijs.

Op het leerlingendeel van deze website vind je een korte uitleg over de 11 Oeteldonkse thema’s aangevuld met leuke knutsels, kleurplaten, filmpjes, foto’s en spelletjes. Kijk ook hier voor inspiratie!

Wil je toegang tot de lesplannen of ook een leskist aanvragen? Stuur een e-mail naar: scholen@oeteldonk.org

Helaas zijn nog niet alle lesformulieren klaar voor publicatie. We werken er hard aan om alle lesformulieren voor het volgende carnavalsseizoen te publiceren.

Veel lesplezier!

PS: heb je een foutje gevonden, vragen, positieve feedback of een leuke aanvulling? Stuur dan een berichtje naar: scholen_beheer@oeteldonk.org

Typisch Oeteldonk!

Geschiedenis

Protocol

Knillis & Hendrien

Ons rood wit geel

Oeteldonkse muziek

Oeteldonkse kleding

Embleem & Motto

Bouwen & Bouwhal

Optochten

Evenementen

D’n elfde van d’n elfde

Menu