Lesidee 7
Het Oeteldonks Stratego

Lesidee!

Dit lesidee is ontwikkeld aan de hand van het kerndoel: Bewegingsonderwijs. De meeste bewegings- en sportactiviteiten worden gezamenlijk ondernomen en dus is het nodig om te leren afspreken wat de regels zijn, hoe die na te leven en wie welke rol speelt. Dus wat is er leuker dan de Oeteldonkse rollen van het Jeugdprotocol te gebruiken voor een levende stratego!

Dit is een les voor met de hele klas. Het is ook mogelijk om met 2 klassen tegen elkaar te strijden. De les is in te zetten bij bijna elke groep uit de midden- en bovenbouw. Er zijn verschillende variaties mogelijk. Dus download het lesplan en de kaartjes en ga lekker bewegen!

Onder de download knoppen van het lesplan staat ook een suggestie uitgewerkt voor de onderbouw. Je kan dan de kaartjes uit het lesplan hierboven in aangepaste vorm gebruiken.

Suggestie voor versimpelde variant voor jongere kinderen

Om met jongere kinderen te spelen, is hieronder een eenvoudiger variant van het Levend Stratego beschreven.

Nodig: 50 kaartjes met het 11-je, 50 kaartjes met de Jeugdprins en 50 kaartjes met het Peerke en neem een fluitje mee.

Verdeel de groep in drieën (11-jes, Jeugdprinsjes en Peerkes). Ieder kind krijg 1 kaartje van met de toebedeelde rol.

Start van het spel:

  • de Peerkes moeten de 11-jes tikken
  • de Jeugdprinsjes de Peerkes, en de
  • 11-jes de jeugdprinsjes.

Als een speler getikt wordt door door een andere speler met de juiste protocolrol, dan moet de afgetikte speler het kaartje inleveren. Vervolgens kan deze speler een nieuw kaartje halen bij de leerkracht. Stel een tijd in waarbinnen de kaartjes veroverd moeten worden. Als het spel is afgelopen, telt de leerkracht het aantal veroverde kaartjes en de groep die de meeste kaartjes heeft verzameld is de winnaar.