Lesidee 6
De optochten in Oeteldonk

Oeteldonk staat bekend om zijn optochten. Iedere dag tijdens carnaval wordt er een optocht gehouden. Dit jaar zijn de optochten extra speciaal. Ten eerste omdat het weer mag! We hebben de optocht in de Corona tijd natuurlijk heel erg gemist. Maar ten tweede is er een speciaal jubileum. 66 jaar Keinderoptocht! Daarom dat we uitgebreid stil staan bij dit onderwerp in een speciaal lesplan!

Op zaterdag, als het jeugdcarnaval start, is er de optocht, die noemen we intocht. Dan maakt de Jeugdprins en zijn gevolg zijn opwachting in zijn Oliebollenfantenrijk. Deze tocht eindigt op het Stadhuis waar vervolgens Het OliebollenFantenGeloop start

Op zondag is er nog een optocht die we intocht noemen: dan maakt de Hoogheid (Prins Amadeiro) zijn opwachting in zijn pronkjuweel. Er mogen in deze intocht geen grote wagens of gemotoriseerde voertuigen meerijden.  Omdat de Hoogheid een heel jaar niet in Oeteldonk is geweest en niet weet wat er allemaal is gebeurd, beelden de loopgroepen tijdens de intocht de dingen die zijn gebeurd in Oeteldonk in woord en beeld uit.

Op maandag is er de Grote Optocht. En die is dan ook echt groot! Daar zie je de grote praalwagens voorbijkomen waar een hele winter aan is gewerkt. Ook doen grote en kleine groepen mee aan de Grote Optocht. Ook aan de thema’s en uitdossingen is door deze groepen wekenlang aandacht besteed. En net als bij de intocht is er ook heel veel muziek.

Op dinsdag wordt de kinderoptocht gehouden. Hieraan doen kinderen mee, uitgedost in de mooiste creaties. Soms alleen, soms in een groepje. Soms doen ze iets wat met het thema van dat jaar te maken heeft, maar ook eigen ideeën mogen. En ook hier is er weer heel veel muziek. De Jeugdprins sluit de kinderoptocht af in zijn eigen wagen.

Wil je meer informatie over de verschillende optochten om je les verder voor te bereiden? Of wil je de klas leuke filmpjes van de verschillende optochten laten zien? Druk op de knop “Optochten”.

Voor lesideeën over dit onderwerp kan je de knop “Lesplannen” gebruiken.

We hebben ook een speciale les gemaakt in het kader van 66 jaar kinderoptocht. Ga naar 66 jaar Kinderoptocht voor dit lesidee!

De optochten in Oeteldonk

Intocht van de Jeugdprins en zijn gevolg

Elk jaar komen op de zaterdagochtend van carnaval de Jeugdprins, Meneer de Adjudant en het Gevollug aan op het Sint Jansbolwerk.

Zodra zij voet aan wal hebben gezet, zal het volkslied worden gezongen en houdt Peerke een welkomstwoordje. Hierna zingt het Elfje samen met alle Oeteldonkertjes de Prins toe!

Wil je dit liedje met de klas oefenen? Volg deze link.

De Jeugdprins rijdt samen met het Elfje, Meneer de Adjudant en het Gevollug in hun koetsen om met een grote Intocht naar het stadhuis op de Markt te gaan. Hier wordt de Prins ontvangen door onze Bossche Burgemeester Dhr. J Mikkers en Peerke van de Molshoop. De Hoogheid zal de kinderen, als inwoners van zijn Oliebollenfantenrijk, allemaal welkom heten en het startschot geven voor het tweede deel van de ochtend: Het Oliebollenfantengeloop!

De intocht van Z.K.H. Prins Amadeiro in Oeteldonk op zondag

De intocht en optocht zijn grote evenementen in Oeteldonk. Prins Amadeiro en Zijn adjudant worden elk jaar op Carnavalszondag om 11.11 uur onthaald op Oeteldonk Centraol.

Nadat Z.K.H. Prins Amadeiro XXVI is verwelkomd op het Stationsplein, vertrekt de stoet, aangevoerd door de Koninklijke Harmonie ’s-Hertogenbosch, naar het stadhuis op de Markt. Achter hen rijden achtereenvolgens de Veurrijders en Vendrig Daantje Woenders met het Oeteldonks Vaondel, de koets met de leden van de Raad van State, de Stokpèrdjes, de koets met Peer vaan den Muggenheuvel tot den Bobberd en Kees Minkels met Driek Pakaon op de bok, de koets met de Geminteraod, de Biezenpèrdjes, de crème calèche met Z.K.H. Prins Amadeiro XXVI, Zijn Adjudant, de Minister-president en de Minister van het Secretariaat van de ‘Oeteldonksche Club van 1882’ geflankeerd door de leden van het Gevolg, met vervolgens Hofkapel de Kikvorschen.

Een belevenis op zich met vrije deelname, maar géén praalwagens of gemotoriseerd verkeer. Er is, zoals carnaval betaamt, wel alle ruimte voor ludieke, humoristische en creatieve uitingen. Amadeiro wordt langs de kant toegejuicht door honderdduizenden Oeteldonkers en gasten. Op het stadhuis volgt de officiële ambtsketenoverdracht.

Daarna onthult Prins Amadeiro, midden op de Markt, boer Knillis op zijn sokkel. Boer Knillis is de “vermeend stichter” van het dorp Oeteldonk. Nadat hij onthuld is begint het feest pas echt.

Optocht Den Bosch op carnavalsmaandag

Sinds 1882 trekt ‘Oeteldonks oudste en mooiste’ op maandag door de straten van Oeteldonk. Volgens vele Oeteldonkers is dit het hoogtepunt van carnaval. Het is het oudste evenement van het Oeteldonkse carnaval en bestaat al zolang als Oeteldonk leeft. Dit pronkstuk is het werk van vele, vele Oeteldonkse vrijwilligers, die hun creativiteit tot uiting hebben laten komen in de meest prachtige en leuke loopgroepen, individuele creaties en praalwagens. Ook dit jaar heeft de jeugd weer een eigen plekje in de optocht en kunnen zelfstandig meedoen. Na maanden van lassen, ‘gazen’, plakken en schilderen kunnen de deelnemende clubs eindelijk vol trots het resultaat van hun inspanningen laten zien. Een jury beoordeelt de uitvoeringen en ontwerpen.

Oeteldonk verwelkomt jaarlijks zo’n 100.000 Oeteldonkers en liefhebbers die komen kijken naar de Grote Optocht. En dat betekent rijen dik publiek dat geniet van de humor en de gein. Alles komt samen in de lange stoet van praalwagens, muziekskes, loopgroepen en deelnemers.

Voor meer informatie over de Grote Optocht en de Route gebruik deze link

De Keinderoptocht

Het is deze carnaval precies 66 jaar geleden dat de kinderoptocht voor het eerst door straten van Oeteldonk trok. Elke jaar maken de Oeteldonkertjes uit het Oliebollenfantenrijk er weer een fantastisch kleurrijk feest van. Voor de kinderoptocht gelden iets andere regels als voor de Grote Optocht. Je mag namelijk geen gemotoriseerd wagen gebruiken. Dus om een wagentje door de optocht te bewegen zal je deze moeten rollen, duwen of trekken. Net als bij de Grote Optocht geldt we graag veel muziek horen. Denk er wel aan dat dat alleen muziek mag zijn ʹzonder stroomʹ, dus geen versterker. Natuurlijk mogen een toeter, trompet, trommels, etc. wel!

De route van de Keinderoptocht is als volgt (onder voorbehoud):
Karrenstraat – Visstraat – Hooge Steenweg – Pensmarkt – Schapenmarkt – Markt (stadhuis) – Hinthamerpromenade – Torenstraat – Parade – Hoftheater der Amadeiro’s (via de hoofdingang).

Kom op de dinsdag van carnaval om 13:44 uur kijken naar de Keinderoptocht en wie weet zie je je buurmeisje, neefje, broertje of misschien Z.K.H. Jeugdprins Ties I wel!

Dit jaar hebben we iets nieuws, ‘de kom maar voorbij optocht’.
Voor ‘de kom maar voorbij optocht’ zetten wij een aantal mooie tafels neer bij het eindpunt van de optocht, de Parade. Op deze tafels kunnen alle Oeteldonkertjes de mooiste creaties neerzetten. En kunnen de mensen komen kijken naar alle pracht en praal.

Meer informatie over de Keinderoptocht? Gebruik deze link!

11 Daoge veur carnaval!

66 jaar Jeugdzaken

Op de site van het Oeteldonkse Scholenproject vind je over verschillende thema’s lesplannen die we hebben ontwikkela aan de hand van de, door het Nederlands ministerie van Onderwijs, vastgestelde streefdoelen voor het basisonderwijs. Met deze lesplannen kunnen de kinderen kennismaken met de traditie van de verschillende optochten in Oeteldonk. Volg onderstaande knoppen naar de lesplannen geschikt voor jouw groep.

Kijk ook eens bij het leerlingenmateriaal voor eventuele uitbreiding van je lesmogelijkheden en extra inspiratie

Wij wensen je veel lesplezier toe!