11 x carnaval in klas!

Muziek in Oeteldonk

Wist je dat elke Hoogheid zijn opvolger een opdracht meegeeft? Voor Amadeiro XXVI is deze opdracht gebaseerd op twee belangrijke pijlers van Oeteldonk: de Oeteldonkse muziek en de Oeteldonkse clubkes. Want muziek is oh zo belangrijk voor elke Oeteldonker.

Als er een ding heel belangrijk is tijdens carnaval, dan is dat wel de muziek. En vooral de Oeteldonksche muziek.

In Oeteldonk zijn er meer dan 100 clubjes. Daarom word er ieder jaar, op de zaterdag na 11-11 een wedstrijd georganiseerd waar het beste  carnavals lied  van dat jaar gekozen word. Clubjes zijn weken lang bezig met schrijven, repeteren en soms ook knutselen om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Elk jaar wordt het beste carnavalsnummer gekozen door 11 juryleden en een voorzitter. Van de top 11 van beste nummers wordt elk jaar een cd gemaakt.

Buiten de eigen carnavalsliedjes die elk jaar gemaakt worden door de clubkes hebben nog een aantal heel belangrijke nummer: Het Volkslied, Het liedje veur de prins en het Prinsenlied.

Ook kennen we in Oeteldonk 2 hofkapellen. De hofkapel van Prins Amadeiro heet: Hofkapel De Kikvorschen. De hofkapel van de jeugdprins heet: Hofkapel de Koekerellen. Wist je dat een koekerel een ander woord is voor tol? Nog meer leuke weetjes over muziek? Of wil je het Oeteldonks Volkslied oefenen? Onderaan de pagina vind je doorverwijzingen naar de lesplannen met het thema Muziek in Oeteldonk. Deze lesplannen zijn allemaal opgesteld aan de hand van de in het basisonderwijs geldende kerndoelen.

Ook voor deze dag hebben wij een leuke extra les ontwikkeld. Maar we hebben ook heel veel leuke knutsels. Wil je misschien met de klas het Oeteldonks volkslied oefenen? Dat kan! We hebben een pagina met de tekst en de muziek van het volkslied. Vier je dit jaar carnaval in Den Bosch, leer de tekst dan alvast uit je hoofd.

Gebruik onderstaande knoppen om je door onze website te bewegen.

Wij wensen je veel plezier met deze les!

11 x carnaval in klas!

Muziek in Oeteldonk

Lesidee: Muziek in Oeteldonk

Voor de 4e dag voor carnaval hebben wij een extra les bedacht aan de hand van de kerndoelen: Kunstzinnige oriëntatie en Bewegingsonderwijs.

Wat gaan we doen in deze speciale les?

We gaan met de klas muziekinstrumentjes knutselen van diverse materialen. Maar niet voordat de nieuwe jeugdprins zich aan de klas heeft voorgesteld en jullie uitdaagt tot D’n Emosjonele Rollercoaster challenge!

Wat houdt deze challenge in?

Iedereen maakt zijn of haar eigen muziekinstrumentje. Kijk voor inspiratie op bovenstaande knutselpagina. Wanneer de instrumentjes klaar zijn ga je met de hele klas muziek maken en bewegen op het nummer D’n Emosjonele rollercoaster. Ook hebben we de tekst, het filmpje van de originele uitvoering van het Kwekfestijn  en de muziekband beschikbaar gesteld op deze site om het liedje zo goed mogelijk te kunnen oefenen. Laat de kinderen ook op het refrein meebewegen. Bijvoorbeeld: van links omhoog omlaag en schuin.

Leplannen Kenmerken van Oeteldonk

Op de site van het Oeteldonkse Scholenproject vind je over verschillende thema’s lesplannen die we hebben ontwikkeld aan de hand van de, door het Nederlands ministerie van Onderwijs, vastgestelde streefdoelen voor het basisonderwijs. Met deze lesplannen kunnen de kinderen kennismaken met de muziek van Oeteldonk. Volg onderstaande knoppen naar de lesplannen geschikt voor jouw groep.